Uw kind, samen de zorg

Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar welbevinden. Wij stimuleren de betrokkenheid van u als ouder bij deze ontwikkeling. Uw kind kan hierdoor de ondersteuning krijgen die hij/zij nodig heeft.

Missie en visie

Your image

Wij geven onderwijs aan kinderen van 2-12 jaar (vanaf de peutergroep). Iedereen is welkom met zijn individuele ontwikkelingsmogelijkheden, levensbeschouwing of sociaal-culturele achtergrond. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen staat op de voorgrond. Wij streven ernaar dat kinderen zich thuis voelen op school.

We verzorgen onderwijs op maat waarbij de totale ontwikkeling van de kinderen centraal staat. De talenten van elk kind proberen we zoveel mogelijk te ontdekken en te ontwikkelen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs om zich te kunnen ontplooien tot wie hij /zij wil en kan zijn.

Op onze school leren kinderen niet alleen iets, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit te bereiken door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten.

Gezien de herkomst van een groot deel van onze kinderen, besteden wij veel tijd aan taalstimulering en woordenschatontwikkeling. Naast onze reguliere groepen 1 tot en met 8 zijn er op onze school speciale groepen voor neveninstromers, kinderen die rechtstreeks uit een ander land komen, en schakelklassen. Binnen deze specifieke groepen staat extra begeleiding en (mondeling) Nederlands taalaanbod centraal.


Sample title

Passend onderwijs

Binnen het onderwijs zorgen we ervoor dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit noemen we “Passend onderwijs”. Hierdoor krijgen kinderen zoveel mogelijk onderwijs dat bij hen past op de eigen basisschool.

Zie voor meer informatie het School Ondersteuningsplan (SOP).


veilige school

Veilige school

De Gezellehoek is een veilige en uitdagende plek waar we willen bijdragen aan het welbevinden van de kinderen. Daardoor krijgen zij een positieve levenshouding en leren ze respectvol met elkaar omgaan. De basis van het pedagogisch klimaat is vertrouwen en veiligheid zodat een kind kan leren en zich kan ontwikkelen. Door het kind vertrouwen te geven, vergroten we de zelfstandigheid en halen we het maximale uit ieder kind. De ouders zijn daarbij een onmisbare factor die we in een sfeer van open communicatie zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

De Gezellehoek heeft een sociaal veiligheidsplan.


gebouw

Gebouw

Het recent gerenoveerde schoolgebouw biedt plaats aan ongeveer 10 groepen. Naast de reguliere groepen (groep 1-2, 3 tot en met 8) zijn er twee neveninstromersgroepen (NIP-groepen). Dit zijn NIP middenbouw (NIP MB) voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar en NIP bovenbouw (NIP BB) voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Ook de peutergroep van de Gezellehoek zit in ons gebouw. Het schoolgebouw beschikt over een aula waar optredens en bijeenkomsten voor de gehele school worden gehouden zoals informatieavonden, de groep 8-musical of “Gezellehoek’s got talent”-shows.

De school heeft een rustige ligging aan de Rodenbachlaan. Naast de school, aan de kant van het viaduct, is kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang Dotjes gehuisvest. Vanaf dit schooljaar verzorgt Dotjes de naschoolse opvang voor de kinderen van de Gezellehoek op de Gezellehoek zelf. Voor meer informatie over deze opvang kijkt u op de website van Dotjes: www.dotjes.nl.


Your image

Aanmelding en toelating

Voordat uw kind vier wordt moet u uw kind bij een basisschool aanmelden. De Gezellehoek heeft daar een inschrijfformulier voor dat u bij ons op school ophaalt. Ouders en school vullen het inschrijfformulier samen in. U kunt afspreken om samen met uw kind een kijkje te komen nemen in de groep en om kennis te maken met de groepsleerkracht. Bij dit bezoek worden ook afspraken gemaakt over gewenningsochtenden of -middagen. Maximaal drie dagdelen mag uw kind vóór zijn of haar vierde verjaardag op de Gezellehoek komen om aan de school en de groep te wennen. Meteen na zijn of haar vierde verjaardag volgt het kind de complete schoolweek. In overleg met ouders kan anders worden besloten.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok