Verkeerslabel

 

 

Verkeer 

De Gezellehoek heeft al in 2000 het Brabants Verkeersveiligheidslabel behaald en in de daarop volgende jaren het certificaat behouden.  Hierbij wordt de gehele verkeerseducatie  binnen de school bekeken en gewogen,  waarna een voortzetting van de certificering  plaatsvindt.  Binnen de school is een verkeerswerkgroep  werkzaam, bestaande uit enkele leerkrachten  en verkeersouders. Deze werkgroep zorgt  voor een gedetailleerd werkplan, opdat  de school aan de eisen van het certificaat  blijft voldoen.  De gebruikte methode voor verkeer is Wijzer!Verkeer.

 

Nieuws