schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op OBS de Gezellehoek wordt met een continurooster gewerkt. Om 8.20 uur gaan de poorten en schooldeuren open. Om 8.30 uur starten de lessen. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Op deze vier schooldagen werken alle groepen van 8.30 tot 14.30 uur.

De ochtendpauze is van 10.00 tot 10.15 uur.

De lunchpauze is van 12.00 tot 12.45 uur. Alle kinderen lunchen op school.

Vóór en na schooltijd  en in de pauzes is er surveillance. 

Woensdag

Op deze korte lesdag werken alle groepen van 8.30 tot 12.00 uur.

 


Vakantierooster

Zomervakantie 2019:           8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

Eerste schooldag 2019:       19 augustus 2019

Herfstvakantie:                     14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie:                      23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie:               24 februari 2020 t/m 28 februari 2020

Tweede Paasdag:                13 april 2020

Meivakantie:                         20 april 2020 t/m 5 mei 2020

Koningsdag:                         27 april 2020 (valt in de meivakantie)

Bevrijdingsdag:                     5 mei 2020 (valt in de meivakantie)

Hemelvaart:                          21 en 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag:            1 juni 2020

Zomervakantie 2020:           13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Eerste schooldag 2020:       24 augustus 2020

Nieuws