Rapport

Rapport.

Op de Gezellehoek krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport. Het rapport wat de leerlingen krijgen, is een overzicht van hun vorderingen, wat ook voor hen bestemd is. Op het rapport staat voor hun op een begrijpbare manier vermeld wat de resultaten zijn. De rapporten van de leerlingen worden bewaard in een bewaarmap, die zij gedurende hun basisschooltijd elke keer meekrijgen. Op het einde van groep 8 mogen zij het rapport mee naar huis nemen en hebben ze een overzicht van hun prestaties van de gehele basisschool

Dit rapport wordt op meerdere OBO scholen gebruikt.

De ouders worden tijdens de 10 minuten gesprekken (voorafgaand aan het rapport) uitgebreider geïnformeerd. Tijdens deze gesprekken worden de uitslagen van CITO en vanaf groep 6 de plaatsingswijzer besproken. Ook worden er met de ouders afspraken gemaakt met betrekking tot de voortgang en eventuele extra hulp voor hun kind

Nieuws