NIP BB


Neven Instromers Project (NIP)


Zowel in NIP BB als NIP MB  zitten geletterde en niet geletterde kinderen ( de scheiding is op leeftijd  gemaakt) 

 

In NIP BB zitten kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar 4 ochtenden per week in de groep. Dit zijn kinderen die in de thuistaal geletterd zijn. Er wordt hoofdzakelijk mondeling Nederlands gegeven opbouwend in vier niveaus gedurende 40 lesweken. Na 4 x 10 weken is het streven, dat de kinderen volledig in reguliere groepen op de thuisschool meedraaien. Het kind is dan voldoende aanspreekbaar om het onderwijs te volgen. Ook kinderen vanuit andere basisscholen zijn welkom in NIP BB.

In Nip MB zitten leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar Het succes hiervan is afhankelijk van hun leeftijd bij binnenkomst. Bij 10-jarigen of ouder is een route via ISK te verwachten. Jongere kinderen kunnen, afhankelijk van hun capaciteiten, nog voorbereid worden op regulier voortgezet onderwijs in Roosendaal. De NIP-MB kinderen zitten minimaal twee jaar in deze voorziening met een optie op een derde jaar. In het eerste jaar ligt de nadruk op aanvankelijk lezen, schrijven, rekenen en het mondeling Nederlands. In het tweede jaar op het uitbouwen van de woordenschat en start de inhaalslag op alle andere vakken.

 

 

Nieuws