Groep 8

Groep 8 geldt als het oudste jaar op de basisschool. Het afsluitend jaar voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Verdieping en verrijking in de lesstof blijft plaatsvinden. Daarnaast vormen we de voorlopig en definitieve schooladviezen voor de kinderen. Het plannen, zelfstandig werken en de focus wordt hier verder verankerd. Na het schoolkamp en de musical gaat er een nieuwe wereld open.

Nieuws