Groep 6 schakelklas

 
De schakelklas is een speciale klas op de basisschool voor kinderen met een taalachterstand. Per schakelklas volgen maximaal 15 leerlingen, minimaal 8 leerlingen, gedurende een schooljaar in een aparte groep intensief taalonderwijs. Na het volgen van de schakelklas kunnen de leerlingen beter meekomen in het reguliere onderwijs en stromen ze makkelijker door naar het voortgezet onderwijs (VO). De Gezellehoek overlegt met de gemeente en de nt2 groep hoe de schakelklas wordt ingericht. Samen maken ze afspraken over: 

 

De basisschool heeft toestemming nodig van ouders voor het plaatsen van hun kind in een schakelklas. Dit schooljaar hebben wij een schakelklas groep 3 en groep 6. 

Nieuws