Groep 4


In groep 4 starten we met de zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Daarnaast pakken we verder door op de kernvakken taal, lezen, rekenen. Ook hier blijft de doorgaande lijn rondom de sociaal emotionele ontwikkeling actief. Tenslotte bieden we naast de gymlessen ook zwemles aan in groep 4.

Nieuws