Groep 3 schakelklas

 

 Op OBS de Gezellehoek is groep 3 een schakelklas.

 

Wat is een schakelklas?

De schakelklas is een speciale klas op de basisschool voor kinderen met een taalachterstand of voor kinderen die om welke reden dan ook dat extra taalaanbod nodig hebben. Per schakelklas volgen maximaal 15 leerlingen, minimaal 8 leerlingen, gedurende een schooljaar intensief taalonderwijs. Na het volgen van de schakelklas kunnen de leerlingen beter meekomen in het reguliere onderwijs en stromen ze makkelijker door naar het voortgezet onderwijs (VO). De Gezellehoek overlegt met de gemeente en de NT2 groep hoe de schakelklas wordt ingericht. Samen maken ze afspraken over: 

Alle kinderen zijn gebaat bij een gedegen taalaanbod. Onze huidige groep 3 biedt daarom naast de reguliere methoden sowieso dat extra taalaanbod binnen alle vakken en spelactiviteiten.

Nieuws