Groep 1/2

OBS de Gezellehoek telt momenteel één kleutergroep. Juf Belinde werkt samen met Juf Henny volgens de SLO ontwikkelingsdoelen op het gebied van taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen zij aan de hand van thema's die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. Door middel van kringactiviteiten, een leerrijke omgeving, ontwikkelingsmaterialen en spelbegeleiding werken de kinderen aan groepsdoelen en individuele doelen. We observeren de kinderen d.m.v. BOSOS. Onze kleuters worden niet getoetst. De ontwikkeling van het jonge kind is daarvoor te divers. We kijken, ervaren en leren samen. 

Afbeeldingsresultaat voor kleutergroep

Nieuws